COL·LAB

Cooperativa de treball sense ànim de lucre que ofereix serveis professionals per a grups d’autopromotors en format cooperatiu de projectes d’habitatges col·laboratius.

WEB www.colab.cat
CONTACTE: ana@colab.cat