Cantina Lab Can Batlló SCCL

CANTINA LAB neix sota la idea de poder crear un espai d’experimentació, no tan sols en l’eLABoració dels nostres plats i l’àmbit LABoral, sinó que volem ser un LABoratori obert a la creació, l’experimentació i la col·LABoració a partir de la diversitat i pluralitat. Ens organitzarem com una cooperativa de treball sense ànim de lucre dintre del model de règim general de la seguretat social, per tal de constituir una forma jurídica que tingui en compte els valors de transparència, participació, auto responsabilitat, incidència social i gestió democràtica i horitzontal.

Oferta de serveis / productes

Ofrenem un servei gastronòmic amb un amplia selecció de productes ecològics, estacionals i de qualitat, valoritzant el comerç de proximitat. Intentem promoure noves formes d’alimentació i gestió dels recursos naturals i energètics que siguin saludables i sostenibles per al medi-ambient, tot això seguint criteris ètics i d’economia solidària. Realitzem activitats gastronòmiques, culturals i d’entreteniment que fomentin la socialització, el coneixement mutu i el respecte a la diferència com a element de riquesa humana. Treballem en contacte amb el barri, tant pels proveïdors com per la col·laboració amb diferents col·lectius, facilitant la integració laboral de persones en risc d’exclusió social.

Contacte

Gran Via de les Corts Catalanes 169, 08014 BCN

937444799

info@cantinalab.coop

www: http://cantinalab.coop/

ig: @cantinalab.coop

Facebook: /cantinalab.coop

altres:

PAM A PAM