Biohabita

Projecte que treballa des de l’àmbit de la baubiologie (biologia de la construcció), que estudia les relacions globals dels organismes vius (biologia) amb el nostre entorn edificat residencial i laboral (construcció) incloses totes les noves tecnologies que s’hi utilitzen. Les activitats o líniees de treball que s’ofereixen són assessorament a partir de l’anàlisi i proposta de canvis a projectes, obres o edificis ja construïts; formació per a tècnics, professionals, públic general, adolescents i infància i mesuraments de factors físics, químics, microbiològics que es poden trobar als edifcis.

http://www.biohabita.net/

info@biohabita.net