BASE Ò

Cooperativa cultural sense ànim de lucre especialitzada en el disseny de projectes inclusius, de mediació, educació, comunicació i difusió d ‘art contemporani amb valors ecosocials.

Oferta de serveis / productes

Foment del pensament crític:
-Educació a través d’eines de l’art contemporani per a fomentar el pensament analític i crític, així com valors ecosocials.
-Comunicació i difusió d’art contemporani amb valors educatius (foment del pensament analític i crític) i valors ecosocials.
Disseny d’espais de creació i cocriança:
-Residències artístiques inclusives per a persones maternant, suport i acompanyament.
-Creació d’espais inclusius implementats en equipaments culturals i en entorns laborals per a la cocriança i les cures.

Contacte

635650833

info@base-o.org

www: https://www.base-o.org/ 

tw: @base_o_bcn

ig: @base_o_bcn

In: /base_o_bcn