Aula d’Idiomes
Projecte lingüístic cooperatiu

Aula d’Idiomes és un projecte cooperatiu ideat i impulsat per un grup de professores i professors del sector de l’ensenyament de llengües. El seu objectiu és unir esforços, experiència i coneixements per organitzar una proposta formativa de qualitat —en l’àmbit de l’aprenentatge de llengües— sota els principis de cooperació, col·laboració i autogestió.

També fan traduccions.

ADREÇA C/Torrent d’en vidalet, 32-34. la Vila de Gràcia
CONTACTE: info@auladidiomes.cat