Almena Cooperativa Feminista

Assessorament

Som una cooperativa sense ànim de lucre que treballem per la plena llibertat de les dones i de les persones que no s’ajusten als models de gènere tradicionals.
Des d’Almena impulsem projectes estratègics d’incidència política per contribuir al canvi de paradigma social. Partim d’una perspectiva feminista, intercultural i interseccional i treballem en tres línies principals: la transversalització de la perspectiva de gènere i feminista en projectes i organitzacions, la comunicació amb perspectiva de gènere i l’abordatge estratègic de les violències masclistes contra les dones i les persones LGTBI.

Oferta de serveis / productes

Dins de les tres línies principals d’actuació oferim serveis i productes d’assessorament, formació, elaboració de plans, programes, diagnosis i auditories de gènere, recerca i avaluació, dinamització d’espais de coordinació, elaboració de materials i continguts comunicatius, etc.

Contacte

C/ Sant Pau, 80 08001 Barcelona

Amb cita prèvia

info@almenafeminista.org

www: https://almenafeminista.org/

tw: https://twitter.com/home

ig: https://www.instagram.com/almenafeminista/

altres: https://www.facebook.com/almenacooperativafeminista/

PAM A PAM