Convocatòria de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2022

27 de desembre de 2021

El passat 13 de desembre es publicava al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la convocatòria de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022, de l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha 22 àmbits temàtics i el termini de presentació de les sol·licituds serà del 7 al 27 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Són subvencionables la nòmina i la Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física, els lloguers (arrendament de béns immobles i béns mobles), els subministraments i les comunicacions (telèfon, correu, missatgeria), entre altres.

Podeu consultar tota la documentació al web de l’Ajuntament de Barcelona.