Coneix com s’han escollit els projectes del programa d’incubació i acceleració de Coòpolis al Bloc4BCN

24 de gener de 2024

Coòpolis, l’Ateneu cooperatiu de Barcelona, i en el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents. Per aquest motiu i des d’aquesta expertesa, Coòpolis gestionarà el programa d’incubació i acceleració que forma part del servei d’acompanyaments del Bloc4BCN – Espai Cooperatiu. 

El servei d’acompanyaments està pensat perquè els projectes puguin rebre suport en les diferents etapes de la cooperativa en funció de la dedicació que les cooperatives vulguin dedicar-li a l’acompanyament. Dins del servei dels acompanyaments s’hi trobaran diferents tipus de programes: 

  1. Programa d’incubació i acceleració.
  2. Programa d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives.
  3. Programa per a l’enxarxament de les cooperatives.
  4. Programa per a promoure el relleu cooperatiu.
  5. Programa d’acompanyament en temàtiques concretes.

Just estem acabant el procés de definició de quins projectes cooperatius habitaran el Bloc4BCN i és per això que et volem explicar com ha estat el procés per decidir els projectes del programa d’incubació i acceleració. 

Des dels diversos espais de participació de Coòpolis – i en coordinació amb l’Associació Bloc 4 – s’han definit els criteris de selecció dels projectes per garantir que siguin de l’Economia Social i Solidària i diversos, així com per poder arribar a col·lectius que històricament han estat oblidats des de l’ESS. Alhora també s’ha definit què s’espera i què s’ofereix als projectes un cop entrin al Bloc4BCN – Espai cooperatiu. En aquest sentit, es va obrir una convocatòria pública del 8 al 30 de novembre de 2023 on s’explicaven les modalitats i els criteris de selecció. Alhora, també es van realitzar diverses visites guiades a l’espai perquè els projectes interessats poguessin copsar la realitat de l’espai i detectar les seves necessitats. Un cop tancada la convocatòria, el jurat conformat per una persona de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, una persona de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, una persona de l’Associació Coòpolis, una persona del cercle de Migracions de Coòpolis i una persona de l’Associació Bloc 4 van rebre i llegir els projectes presentats per, finalment, poder deliberar. Com a projecte de ciutat i emmarcat dins l’Estratègia ESSBCN2030, en la deliberació final també van participar-hi representats del departament d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona i de l’estratègia ESSBCN2030 a aquest efecte.

Aleshores, un cop passat la fase de deliberació s’ha comunicat als projectes la decisió final, donant pas a un conjunt de sessions i reunions de benvinguda per conèixe’ns, resoldre dubtes i presentar el projecte del Bloc4BCN així com de Coòpolis, entitat encarregada del programa d’incubació i acceleració. 

Pròximament, se signaran els contractes i se’ls farà entrega del paquet de benvinguda. Un cop els projectes ja estiguin instal·lats al Bloc4BCN es farà mensualment una reunió de coordinació entre els diversos projectes d’incubació i acceleració, així com reunions bilaterals per començar a confeccionar els respectius plans de treball.