Condicions de publicació

El servei de taulell d’anuncis de Coòpolis s’adreça a totes les cooperatives amb seu social o activitat econòmica a la ciutat de Barcelona.

També es podran fer públiques les ofertes enviades a través d’altres mitjans digitals propis del centre (web, e-mail, butlletí electrònic i xarxes socials)

Si no hi ha cap indicació per part de l’entitat convocant les ofertes es retiraran del web al cap d’un mes d’haver estat publicades.

Coòpolis actua com a difusor dels anuncis i no es fa responsable dels processos de selecció derivats d’aquests. En cas de rebre alguna comunicació, es derivarà a l’organització convocant.