Compte enrera per obrir la comunitat d’incubació!

25 de juliol de 2019

La Comunitat d’Incubació de Coòpolis s’està preparant per obrir les seves portes entre l’octubre i el novembre i estem escalfant motors!

La Comunitat d’Incubació té la missió d’oferir recursos (espais, infraestructures, assessoraments, formacions, facilitació), acompanyament i un marc de col·laboració per enfortir i generar iniciatives econòmiques col·lectives sostenibles i responsables (ambiental, social i econòmicament), democràtiques, col·laboratives, antiracistes i feministes i que responguin als reptes locals i globals; contribuint a fer de Coòpolis una comunitat i equipament de referència, motor de la promoció de l’activitat econòmica en sectors estratègics i en iniciatives emergents del cooperativisme (en totes les seves formes), l’economia solidària i el procomú.

• Més que un espai, sobretot una comunitat
• Una comunitat col·laborativa i relacional amb valors i pràctiques compartides
• Amb un model d’incubació obert, flexible i facilitador

Què vol dir ser incubat a Coòpolis?
Que una iniciativa econòmica sigui «incubada» o «preincubada” vol dir que les persones que l’impulsen construeixen o consoliden el seu projecte vinculat a Coòpolis durant un període (1, 2, 3 anys) compartint-ne l’evolució amb altres iniciatives econòmiques en un context col·laboratiu i poden accedir als recursos que proporciona Coòpolis i la pròpia comunitat.

Hi ha tres nivells d’implicació:
• Pels projectes que segueixen un itinerari d’acompanyament de Coòpolis encara que no hagin acordat un programa d’incubació –> Intensitat baixa
• Pels projectes que busquen un espai i estan allotjats a la Comunitat d’Incubació, encara que no hagin acordat un programa d’incubació –> Intensitat mitja
• Pels projectes que formen part del Programa d’Incubació –> Intensitat alta

Qui pot ser incubat?
La comunitat d’incubació de Còopolis prioritza les iniciatives econòmiques de caràcter col·lectiu que cooperativitzen la seva activitat de treball prioritàriament, però també de consum o de resolució col·lectiva d’altres necessitats; iniciatives que tenen un mínim de persones al seu grup impulsor i amb capacitat d’arribar a una massa crítica que les faci viables, que incideixin en revertir les desigualtats socials i els desequilibris ecològics.
• aquestes prioritats es concreten en uns criteris de selecció d’accés als recursos i programes de suport i incubació
• es combinen criteris d’inclusió, criteris de diversitat i també uns criteris d’exclusió.
• una comissió de selecció , a partir de les iniciatives presentades a la convocatòria per ser incubades i/o allotjades, podrà utilitzar els «criteris d’inclusió» i les «excepcions als criteris d’exclusió».

A on?
L’espai d’incubació es situa a Coòpolis, on també s’allotjen les oficines i les les aules formatives al Bloc 8 del recinte de l’antiga fàbrica de Can Batlló, al barri de La Bordeta (districte Sants-Montjuic).
Si necessiteu espai….
Com a iniciativa incubada tindreu la possibilitat de sol·licitar allotjament i/o ús d’espais compartits de Coòpolis. Les sol·licituds seran ateses periòdicament per la Comissió de selecció que aplicarà els criteris de prioritat que s’han definit per la incubació a Coòpolis.

Opcions:
Un lloc de treball són 7m² : 1 taula + 1 cadira + armariet
• 1 Mòdul de Co-treball de 60 m2 i per 8 llocs de treball
Flexible (no necessiteu ús diari o regular de l’espai) o Fix (necessiteu ús diari o regular de l’espai).

• 6 Mòduls d‘allotjament (amb possibilitat de ser espai d’ús exclusiu) per a 3, 4 i 5 persones cadascún segons necessitats (cada mòdul té entre 22 i 30 m2)

Els espais d’allotjament es preveu que estaran oberts de dilluns a divendres de 9:00 del matí a 19:00 de la tarda.

Cooperatives a punt de crear-se, cooperatives consolidades, col.lectius ideant projectes…..estigueu atentes al setembre que serà quan s’obrirà la convocatòria i allà trobareu tota la informació més concreta i detallada i una guia de suport.