Codisseny de la incubació a Coòpolis: estem en dansa!

21 de març de 2019

Des del passat 18 de febrer, des del Cercle d‘Incubació de Coòpolis estem dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Després d‘analitzar les bones pràctiques de 30 comunitats, espais i iniciatives d‘incubació (estudi que es publicarà al web) el procés participatiu va començar amb la primera sessió a la Nau 69 de Can Batlló, amb la participació de 25 persones. Vam treballar alguns aspectes clau com el perquè de la incubació en l‘àmbit del cooperativisme i l‘economia solidària, la gestió i governança en la futura comunitat, l‘ús dels espais i les condicions de participació.

De febrer a juny, estem duent a terme 13 sessions més – a les quals esteu convidades – per apropar-nos a la incubadora diversos àmbits que hem considerat rellevants, per acabar confluint en una sessió de síntesi i conclusions, el 17 de juny.
Els àmbits que estem treballant són: educació i recerca, el paper dels barris, cures i feminismes, usos d’espais, migracions i diversitat, Can Batlló, intercooperació, cultura i art, reciclatge i makers, consum, tecnologies lliures, mobilitat.

Coòpolis és un dispositiu per promocionar i fomentar l’economia social i cooperativa com a eina per reduir les desigualtats i per enfortir el teixit socioeconòmic local. Ofereix acompanyament i assessorament a persones i entitats que vulguin crear noves iniciatives i és l‘Ateneu Cooperatiu de Barcelona, amb el recolzament de la Generalitat i l‘Ajuntament. S‘ubica a Can Batlló; una antiga fàbrica reivindicada i recuperada pel veïnat al 2011. La Plataforma Veïnal que n‘impulsa la gestió comunitària va considerar imprescindible comptar amb equipaments destinats a generar ocupació i activitat econòmica, no només per ser una necessitat prioritària, sinó perquè enllaçava amb la funció històrica que Can Batlló havia tingut al barri.

Al 2014, en el projecte estratègic original de Coòpolis, es va iniciar la primera definició i proposta tècnica de com s’havia de desenvolupar aquest espai d’Incubació, un espai on generar incubació i co-treball per a projectes cooperatius i empreses d’ESS, que generés dinàmiques d’intercooperació i relació continuada. Han passat cinc anys i l‘objectiu d‘impulsar un procés de co-disseny ara és la d’obrir la participació i situar la comunitat de l’ESS de Barcelona com a protagonista amb qui puguem imaginar i redefinir plegades com ha de ser aquest espai.

En aquest context la necessitat de poder disposar d‘espais, recursos i un marc de col·laboració per a les iniciatives que comencen, que generen nous projectes o que busquen la consolidació estava contemplada des de l‘inici del projecte. És per això que, tant en els espais que Coòpolis ocupa actualment a Can Batlló (nau 8) com en els que ocuparà en el futur (nau 4, uns 4.527 m2) s‘han previst espais i activitats d‘incubació. Les obres de la nau 8 ja s‘han iniciat i està previst acabar-les al mes de juliol. Un cop acabades es disposarà d‘una nau amb un espai per a la incubació en 2 plantes amb uns 440 m2 i d‘una altra amb espais de formació, a més de l‘espai d‘oficina actual.

El projecte futur de rehabilitació de la nau 8 amplia aquests recursos amb una superfície molt més gran i on a més de despatxos i sales de reunions hi pugui haver espais amb altres tipus d‘instal·lacions com aigua, potència elèctrica per a maquinària, etc.

D‘altra banda els nodes de Coòpolis als barris tenen el potencial d‘estendre i articular la Comunitat d‘Incubació a través d‘activitats i recursos; alhora que, conjuntament, acumulen un coneixement distribuït del teixit econòmic i comunitari.

De les 14 sessions de codisseny previstes ja n‘hem fet quatre, la inicial i tres sessions temàtiques (des dels barris, des de l‘educació i la recerca, des dels feminismes i les cures) que han aportat idees i propostes per anar definint aquesta Comunitat d‘Incubació. Les persones interessades a participar en el procés podeu consultar el calendari de les properes sessions, així com la documentació en obert de totes les sessions ja realitzades que en breu es podreu trobar al web d‘incubació.

El Cercle incubadora és nou enguany a Coòpolis i se‘n fan càrrec les cooperatives agrupades LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop i Etcèteres. A més de l‘estudi de bones pràctiques i el procés de codisseny de la Comunitat d‘incubació i la participació en diversos àmbits de Coòpolis ja estem posant en marxa l‘activitat d‘incubació desenvolupant l‘Itinerari de consolidació a cooperatives, mitjançant la realització de tallers grupals (canvas social, sostenibilitat d‘equips o l‘economia del procomú, llicències i eines lliures, entre d‘altres) i acompanyament als projectes de forma personalitzada.