Cap a una tecnologia lliure i al servei de col·lectivitat: crònica de la jornada cooperativisme de base tecnològica

2 d'octubre de 2018

El dijous 27 de setembre la Lleialtat Santsenca va acollir la jornada sobre cooperativisme de base tecnològica que coordinava JamGo, entitat dedicada al disseny i la programació web integrada al grup motor de Coòpolis.

L’objectiu general de la jornada era explicar de quina manera el capitalisme ha arribat al món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), mitjançant grans plataformes que, a partir de serveis gratuïts, poden arribar a influenciar àmbits com el comportament electoral o els hàbits de consum de les societats. Aquestes multinacionals són conegudes dins el gremi com les GAFAM -acrònic construït a partir de les sigles de Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft. Les GAMAF constitueixen un ús de la tecnologia privatiu, centrat en un model de negoci neoliberal de creixement i acumulació digital, en què la tecnologia es concentra en molt poques mans i accentua les desigualtats socials. Per totes aquestes raons, les entitats participants a la jornada denuncien que, contràriament a la opinió generalitzada, la tecnologia no és neutra, raó per la qual cal impulsar alternatives transformadores regides pels principis i valors de l’Economia Social i Solidaria.

La primera sessió va comptar amb la participació de JamGo i FemProcomuns que van explicar les característiques de les cooperatives de base tecnològica davant d’un públic jove, principalment alumnes dels graus formatius superiors d’informàtica de l’Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet. Es va posar èmfasi en les diferències entre el software lliure i el software gratuït, termes que sovint es confonen però que en realitat són molt diferents. El software lliure es basa en 4 principis: la llibertat per utilitzar l’obra i de gaudir dels beneficis del seu ús; la llibertat per estudiar l’obra i aplicar-ne el coneixement adquirit; la llibertat per fer i redistribuir còpies; i per últim la llibertat per fer canvis i millores per distribuir les obres derivades. Per contra, el software gratuït pot ser proveït també per una gran plataforma, com Facebook o Google, que empri pràctiques privatives malgrat la gratuïtat del servei.

El software lliure és el model preferent al que opten les cooperatives que van participar en la jornada, tot i que de vegades han de fer un software que no reuneixi les característiques, si el client ho demana. També van destacar que la seva manera de treballar és horitzontal i basada en la intercooperació amb altres entitats del sector.

La segona sessió es va dedicar a aprendre els principis i valors del cooperativisme a partir del Joc dels ProComú, en què l’alumnat de l’Institut Puig Castellar es va mostrar molt participatiu. Mitjançant el joc es van introduir de forma activa i lúdica les característiques de la Economia Social i Solidaria. Es tracta d’un joc en què els participants han de cooperar amb altres jugadors per tirar endavant un projecte, amb la peculiaritat que la partida no acaba fins que tots els equips han pogut finalitzar el seu. És un joc on tothom ha de guanyar.

A la tercera sessió es va presenta el projecte Commons Cloud, una plataforma cooperativa que funciona de forma col·laborativa i que vol ser una alternativa al software de caràcter privatiu que representa Google Drive. Es tracta d’un software impulsat per FemProcomuns en què també col·laboren entitats com La Mar de Bits o el Free Knowledge Institute. Aquest servei inclou els serveis d’ofimàtica i xat de forma gratuïta, i el de projectes a partir de 6,50 euros de quota mensual. Es tracta d’un projecte que va començar a prendre forma el 2017, i que més endavant vol oferir serveis de correu o blogs, entre altres.

La jornada va finalitzar amb la trobada del col·lectiu Lliure Tic. La filosofia i objectiu de la trobada, que es celebra de manera periòdica, és enfortir les relacions intercooperatives dins del sector. La idea central és compartir esforços per poder oferir serveis de gestió integral de pàgines web o aplicacions mòbils. En la trobada es van abordar també la necessitat de dotar-se d’un codi ètic i adoptar pràctiques que facin que el sector de les TIC estigui menys masculinitzat. Els participants a la trobada es van emplaçar a seguir treballant junts per acabar de definir el projecte en properes reunions.