A Coòpolis tenim molt clar que la mobilitat de les persones i la logística és un aspecte clau a cuidar entre els projectes que impulsen la transformació econòmica i social a la ciutat. Pacificar el trànsit, reduir les emisions i millorar la xarxa de transport sostenible són alguns dels objectius del projecte que llancem aquesta setmana: Bicicoop