Xarxes de suport mutu, la solidaritat veïnal davant el coronavirus

Pràctiques transformadores en temps de COVID19

QUINA NECESSITAT S’HA DETECTAT?

El confinament ha posat llum a la interdependència com a pràctica clau per al sosteniment de la vida; i ha evidenciat que hi ha persones que formen part de les comunitats properes que, en temps de confinament, tenen moltes dificultats de satisfer les seves necessitats bàsiques ja que s’han vist tocades les possibilitats de relació amb les xarxes quotidianes que permetien cobrir les seves necessitats. També ha evidenciat les situacions de dificultat que es troben persones on la casa no és llar, com les que pateixen situacions de violència de gènere.

Tot i el confinament, la necessitat de ser comunitat és més necessari que mai, com evidencien les crisis.

EN QUÈ CONSISTEIX LA INICIATIVA?

El veïnat  de diferents carrers i barris de Barcelona, Catalunya i altres pobles de l’estat Espanyol, s’han coordinat a través de Twitter i telegram per tal de crear canals de Suport Mutu específics per barris per afrontar l’emergència generada per la crisi sanitària i donar resposta, de forma horitzontal i comunitària, a les necessitats de comunitats i veïns que els cal un cop de mà per a garantir una vida quotidiana digne en temps de confinament.

Les funcionalitats de les xarxes de suport mutu depenen molt de com s’han organitzat les impulsores, però principalment consisteixen en detectar necessitats, compartir informació útil i generar suports des de la proximitat amb altres veïns i veïnes, que es pot concretar en oferir un vehicle per desplaçar persones en situacions d’emergència, anar a comprar aliments i medicaments, entre d’altres.

Les persones que en vulguin formar part de la seva xarxa de suport mutu en funció d’on viuen el confinament, poden buscar les dades de contacte del seu grup de suport més proper i oferir-s’hi.

QUI L’IMPULSA?

La iniciativa és impulsada per les mateixes veïnes que, organitzades, creen grups de suport mutu per carrers, barris i pobles. Des de la iniciativa, descentralitzada i horitzontal, s’anima al veïnat a unir-s’hi; o a crear-ne de nous si el territori on es troben encara no n’existeix cap.

COM RESOL LA INICIATIVA LA NECESSITAT DETECTADA?

Les xarxes comunitàries de solidaritat estan actuant de xarxes de benestar i són un respir solidari per a persones que es troben en situació d’aïllament a causa del confinament, població de risc que no pot surtir de casa, veïnes amb situacions complexes i/o de violència a casa, entre d’altres.