Totes a taula

Pràctiques transformadores en temps de COVID19

QUINA NECESSITAT S’HA DETECTAT?

La crisi sanitària actual ha dificultat encara més l’abastiment alimentari als col·lectius més vulnerables que ja tenien dificultat d’accés a l’aliment com a dret bàsic.Al mateix temps, la pagesia agroecològica del país està visibilitzant la necessitat de cultivar, sembrar i collir per abastir-nos d’alimentació des de pràctiques justes, sostenibles i dignes amb la terra, que cada dia s’evidencia més la necessitat de posar-la al centre en les relacions econòmiques, socials i polítiques assegurant-nos un impacte positiu envers aquesta.

Davant d’aquesta visibilització de la necessitat de generar una economia per la vida, cal canviar radicalment els estils de consum hegemònics tot fomentant el consum responsable, com fa temps que es reclama l’economia social i solidària.

EN QUÈ CONSISTEIX LA INICIATIVA?

#Totesataula consisteix en una campanya de suport a les persones i col·lectius més vulnerables i, al mateix temps, a dos sectors d’importància cabdal pel futur: els projectes agroecològics i solidaris d’aquest país i els projectes de foment del consum responsable.

Consisteix en recollir un fons per comprar aliments d’iniciatives agroecològiques locals i donar-los als col·lectius que es troben en situació vulnerable. El fons s’alimentarà del 80% de:

  • La quota de les noves altes de sòcies de consum de Opcions
  • Els increments voluntaris en l’import de quotes de persones sòcies de consum
  •  Les aportacions solidàries puntals, tant de persones físiques com jurídiques

Tots els aliments de la campanya provenen dels projectes agroalimentaris que està recopilant Arran de Terra

QUI L’IMPULSA?

Opcions és una cooperativa sense ànim de lucre que publiquen informació per poder fer un consum conscient i coherent amb els valors de l’economia solidària, tot oferint facilitats i avantatges econòmiques per abastir les necessitats de la vida a partir de projectes congruents amb la vida de totes.

COM HA RESOLT LA INICIATIVA A LA NECESSITAT DETECTADA?

La pràctica del consum conscient porta a enfortir el teixit socioeconòmic social i solidari local conformats per aquests projectes agroecològics tot contribuint a la seva consolidació en moments de crisi. Al mateix temps les aportacions voluntàries donaran resposta a les necessitats més urgents de col·lectius en risc. És una aposta col·lectiva per desplegar la solidaritat i no deixar-se ningú enrere.

Contacte

Web: https://opcions.coop/ataula/

Twitter: @opcions