Lectures amb Arcàdia – Les aventures d’en Nono (Jean Grave)

Pràctiques transformadores en temps de COVID19

QUINA NECESSITAT S’HA DETECTAT?

Necessitat de contingut destinat especialment als nens i les nenes que es troben en situació de confinament.

EN QUÈ CONSISTEIX LA INICIATIVA?

Podcast consistent en la lectura del llibre Les aventures d’en Nono de Jean Grave a càrrec de l’Escola Arcàdia. Publicació d’un capítol diari.

QUI L’IMPULSA?

L’Escola Arcàdia

COM RESOL LA INICIATIVA A LA NECESSITAT DETECTADA?

Proposa una estona diària d’escolta activa i en família (o no). Proporciona un recurs en forma d’àudio

https://www.ivoox.com/podcast-les-aventures-d-en-nono-jean-grave_sq_f1878702_1.html