Fira d’ESS Virtual de Sant Andreu

Pràctiques transformadores en temps de COVID19

QUINA NECESSITAT S’HA DETECTAT?

Com tots els esdeveniments previstos en aquests mesos de confinament, la Fira d’Economia Social i Solidària prevista pel 26 d’abril al parc de la Pegaso no es pot celebrar a l’espai públic ni en contacte amb les persones que la conformen.

 

EN QUÈ CONSISTEIX LA INICIATIVA?

La iniciativa consisteix en adaptar Fira ESS del Districte de Sant Andreu a un entorn Virtual. La fira compta amb quatre bloc diferenciats que són els següents:

Bloc 1 : Video-Presentacions de les expositores i entitats

Aquest espai virtual de la Fira permet conèixer les entitats i iniciatives de caire social i solidari. A través d’un recorregut videogràfic es coneix a les entitats de la XES de Sant Andreu així com altres entitats i iniciatives convidades a la Fira. Amb aquesta navegació virtual es pretén simular l’experiència d’una ciutadania que assisteix a la Fira i fa un recorregut per la mateixa coneixent a les entitats i expositores. En aquest espai les entitats expliquen qui són i què fan.

Bloc 2 : AlternativESS ConfinadESS al capitalisme

Al segon espai virtual on-line de la Fira es genera un entorn de reflexió i discussió col·lectiva a les entitats de la XES Sant Andreu. En aquesta secció es comparteixen les accions que estan fent les entitats i col·lectius de la xarxa durant el confinament, així com aquelles pràctiques que normalment com a entitats es desenvolupen dins l’activitat econòmica per a promocionar i aplicar l’Economia Social i Solidària. Altrament, en aquest bloc també es comparteixen els reptes de futur per al nou món de post-confinament.

Bloc 3 : VivènciESS ComunitàriESS : MemòriESS ConfinadESS

A la Fira d’ESS del districte s’anaven a desenvolupar activitats i espais de criança i cures, d’animació infantil i d’escèniques.  Per a la Fira ESS virtual s’inaugura el primer programa de la XES Sant Andreu TV, amb un espai de televisió per internet anomenat “VivènciESS Comunitàries: MemòriESS ConfinadESS”, un espai lúdic i d’entreteniment amb una mirada de “crítica” on poder compartir vivències i testimonis confinats i fer-nos reflexionar. Al programa de TV el contingut s’ha generat de forma participada amb les entitats, equipament, agents i comunitats del barri. També es compta amb una secció d’actualitat, una infantil de caire més lúdic, una de receptes de cuina, una altra de bones pràctiques i finalment una secció on es recolliran  accions que es desitgen fer el dia després del confinament.

Bloc 4 XerradESS : Reflexions per al Post-Confinament

A les fires i mostres d’Economia Social i Solidària, així com en congressos i espais de festivals culturals i socials, normalment s’organitzen xerrades convidant a ponents representatives en una determinada temàtica per a compartir la seva mirada i reflexions. En aquesta secció es compta amb persones de referència del món de l’economia social i solidària i del pensament, compartint breus testimonis audiovisuals que porten a la reflexió entorn el sistema capitalista i com podem transitar cap a un món socialment més just i responsable.

Bloc 5 Vemut Musical

Al darrer bloc de la Fira ESS virtual, a la part musical de la Fira es col·labora amb un seguit d’artistes perquè enregistrin una cançó des de casa i poder recollir donacions que aniran a caixes de resistència d’artistes musicals. Aquestes donacions aniran a la Caixa de Resistència del SMAC! (Sindicat de Músics i Activistes de Catalunya).

 

QUI L’IMPULSA?

La XES Sant Andreu, una xarxa local d’economia social i solidària composada per diverses persones i organitzacions que treballen en l’àmbit de l’ESS al districte de Sant Andreu. Aposten per una economia socialment justa, políticament emancipadora, arrelada al territori, integradora de la diversitat, respectuosa amb el medi ambient. Posen les persones al centre i busquen satisfer les necessitats a través de relacions de cooperació, solidaritat, reciprocitat i autogestió. Enxarxen iniciatives d’economia social i solidària, difonen els valors i pràctiques cooperatives, recuperen la memòria històrica del districte i fan d’altaveu de campanyes d’activisme social.

COM RESOL LA INICIATIVA A LA NECESSITAT DETECTADA?

La fira virtual permet seguir generant i col·lectivitzant el coneixement que es pretenia difondre al llarg de la celebració de la fira d’economia social i solidària del Districte de Sant Andreu.

La XES de Sant Andreu ha sistematitzat el procés de readaptació de la fira presencial a la fira virtual, així com les eines que han sigut d’utilitat per al procés, per tal de poder replicar-se en altres fires o esdeveniments similars. També han identificat quin esforç humà ha requerit la organització d’aquest esdeveniment virtual per prendre consciència, a l’hora de replicar-ho, de la dedicació que requereix l’organització de l’esdeveniment