CDR Caixa de Ressonància, Xarxa Musical de Suport Mutu

Pràctiques transformadores en temps de COVID19

QUINA NECESSITAT S’HA DETECTAT?

El sector cultural està vivint la pitjor crisi en dècades: cancel·lacions de concerts, tancaments, ajornaments i incerteses viscudes des de la precarietat.

Al mateix temps molts músics han decidit teletreballar pel bé comú de forma gratuïta mitjançant plataformes que s’emporten gran part dels beneficis que genera el seu treball. S’intueix, però, que molt del públic que segueix les actuacions musicals per aquests canals podria estar disposat a aportar econòmicament per dur a terme un fons que permeti sostenir econòmicament les iniciatives que estan omplint les cases de cultura en temps de confinament.

EN QUÈ CONSISTEIX LA INICIATIVA?

La Caixa de Ressonància és una plataforma ètica d’intercanvi de continguts i experiències musicals, un espai virtual on els i les artistes ofereixen serveis artístics de petit format per a poder fer front a tot aquest seguit d’iniciatives de cultura oberta.

La tipologia de serveis musicals que es planteja recollir es poden categoritzar en els tres àmbits següents:

  • Concerts de petit format, directes..
  • Àrea més formativa, entenent la formació amb una visió més integral i panoràmica: tallers, seminaris, col·loquis, entre d’altres
  • Publicació de continguts innèdits, tant generat des del confinament com peces musicals prèvies al confinament que es puguin editar -edició de vídeos de concerts en directe, etc.-

L’objectiu consisteix en visibilitzar, difondre i connectar la feina dels i les músics -no només sindicats o de l’àmbit català, sinó a nivell internacional- amb el públic i fer-ho des de serveis albergats en tecnologies lliures i obertes, vies digitals de codi lliure que aposten per una relació directa i horitzontal entre artistes i seguidors.

Cada artista es dona d’alta de la plataforma, amb una breu biografia, una fotografia i un enllaç al seu espai virtual. Paral·lelament, s’obre també a la plataforma de Goteo un apartat per artista amb els serveis com a recompenses.

Fins que l’artista no assoleix 100 euros en recompensa pel servei que ofereix no es du a terme l’acció; aquesta mesura de mínims està pensada per assegurar que la feina feta és viable econòmicament i per posar en valor la feina dels artistes i visibilitzar el cost que hi ha darrere cada producció artística.

QUI L’IMPULSA?

La iniciativa és impulsada per l’SMAC! – Sindicat de Músics Activistes de Catalunya-, una organització que lluita per la defensa i millora dels interessos dels i les músics, entenent com a músics aquelles persones que es dediquen tant a la creació com a la interpretació musical.

Goteo,  una plataforma oberta de finançament col·laboratiu i ètic que recull i impulsa campanyes  de micromecenatge, crowdfunding social i open initiatives for the commons,  ha aportat en la plataforma per al finançament d’aquestes recomenses.  Ha relacionat el seu sistema de recompenses als serveis a partir de valorar la millor manera d’integrar aquestes recompenses a la seva plataforma -inclosa dins del canal de CoronaZero- que l’han ofert al 0% d’interessos, a més de facilitar com es poden programar i gestionar les recompenses.

Bitlab, cooperativa que treballa per democratitzar l’accés a la cultura i la innovació a través de projectes comunitaris, porta la coordinació tècnica. És l’entitat que s’encarrega de definir el disseny de funcionalitat (estudis tècnics per veure les plataformes que podem oferir els diferents serveis, etc.), coordinació amb proveïdores de serveis com commons cloud, i la relació amb Goteo per connectar la part de finançament amb la plataforma de serveis de músics.

COM HA RESOLT LA INICIATIVA A LA NECESSITAT DETECTADA?

Amb ànim de proposar solucions davant de la situació de precarietat cultural dels i les músics, la Caixa de Ressonància pot alleujar formes de viure d’ambdós costats de la pantalla a través de la música, teixint llaços de solidaritat entre les que ho necessiten tant en temps de crisi com en temps de normalitat.

La iniciativa permet, també, que en un moment d’excés de continguts de propostes culturals virtuals, es sensibilitzi del cost real d’aquestes produccions artístiques necessàries per a poder-les oferir al públic.