Com s’articula l’ESS a Barcelona: jornada per discutir estratègies territorials

20 d'octubre de 2021

Des de fa uns anys, es detecten en diferents barris i municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona la tendència a promoure processos d’autoorganització econòmica en clau local i comunitària. Aquest fenomen es deriva de les creixents desigualtats econòmiques i socials entre els barris de la ciutat, motivats per un desenvolupament econòmic voraç que prioritza el creixement desmesurat del capital a costa de les condicions de treball i els drets de les treballadores. La ciutadania sosté, a costa de la seva salut i la dignitat de treball, un sistema pervers que reprodueix i magnifica de forma incansable les desigualtats socials.

Aquestes estructures que s’inicien des de la informalitat poden acabar sent autèntics agents de canvi i motor de transformació del seu entorn.

Les jornades que impulsem tenen per objectiu reflexionar, debatre i generar coneixement col·lectiu que permetin als processos autoorganitzatius dels barris i municipis dotar-se d’eines i recursos per sostenir aquesta economia paral·lela. Amb l’objectiu de promoure i consolidar estructures col·lectives que assoleixin la relocalització, la democratització i la transició ecosocial de l’economia de la ciutat.

La trobada s’articula a través de diferents taules de discussió en les que participen entitats i xarxes amb bagatges i experteses diferents i que són obertes a tota la ciutadania que vulgui venir a participar i aportar.

Entre les entitats i agents confirmats a la jornada hi ha el Comisionat d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, Olatukoop, Koop Fabrica, Cooperasec, BDSkoop, pol cooperatiu d’Irun.

Les jornades que tindran lloc a Coòpolis entre en 4 i el 5 de novembre abordaran les següents discussions:

  • Governança dels ecosistemes cooperatius locals i visió estratègica compartida sobre l’economia del territori
  • Relació amb altres agents (equipaments comunitaris, administracions públiques, moviments socials, Ateneus Cooperatius)
  • Dispositius de reproducció ecosistèmica
  • Estratègies de caràcter cultural
  • Pols cooperatius

Les persones i col·lectius interessats en participar ho poden fer omplint el formulari que trobaran en el següent enllaç.