Nova convocatòria d’ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

1 de desembre de 2020

La Generalitat torna a obrir un procés de concessió d’ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19. Aquest cop la concessió no serà per ordre de sol·licitud sinó que totes les persones que la sol·licitin i que compleixin tots els requisits.

La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar les convocatòries d’ajuts extraordinaris. Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries.

El termini per presentar les sol·licituds és del 30 de novembre (a les 9 del matí) fins al 7 de desembre (a les 3 de la tarda).

Per conèixer tots els requisits i obtenir més informació podeu accedir a la web informativa habilitada.