Visita guiada a La Balma

Organitzem una visita guiada al bloc d’habitatges cooperatius en cessió d’ús La Balma, dintre del cap de setmana del Barcelona Open House 48h. La cooperativa Sostre Cívic (promotora i gestora dels habitatges), els arquitectes del projecte de l’estudi LaCol i La Boqueria i un grup de sòcies habitants de la cooperativa ens conduiran per l’edifici, els seus diferents espais comunitaris i explicaran el procés de disseny i creació del seu projecte d’habitatge cooperatiu, un model entre la compra i el lloguer, sense ànim de lucre que lluita contra l’especulació i cerca noves maneres de viure més comunitàries, resilients i respectuoses amb l’entorn.

La Balma sorgeix el 2016 com un dels projectes guanyador del concurs públic de solars municipals destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús. L’edifici, que comparteix espais amb el barri i mostra la riquesa de la vida comunitària interior, té una secció canviant que s’adapta a les necessitats de cada pis i ofereix un bon confort climàtic i acústic. Tipològicament (el grup el formen 33 persones agrupades en 19 unitats de convivència), els habitatges es dissenyen a partir d’una unitat bàsica de 50 m² ampliables segons les necessitats dels usuaris: els habitatges s’apropien d’espais (de manera individual, compartida o com a habitacions satèl·lit) amb una obra mínima de divisòries en sec. Constructivament, es tracta d’un edifici lleuger on predominen materials reutilitzables i desmuntables, que permeten reduir la fonamentació i els materials d’origen mineral en l’edifici.

Està previst que el recorregut de la visita tingui una duració màxima d’una hora.

Data

oct. 21 2023
Caducat!

Hora

16:00 - 17:00