Sòl i habitatge: Camins cap a una governança comunitària

La investigadora Mara Ferreri ha coordinat en el darrer any una investigació impulsada des de La Dinamo, en la que s’han realitzat diferents casos d’estudis sobre mecanismes de cooperativisme d’habitatge per recuperar sòl privat. Els casos d’estudi s’han realitzat juntament amb les investigadores Melissa Fernández i Lorenzo Vidal.

La jornada té l’objectiu de compartir els estudis de cas realitzats i reflexionar sobre els elements claus i els aprenentatges i reptes que plantegen.

TAULA 1. Habitatge dispers – Investigadora Mara Ferreri i La Fundició SCCL

L’objectiu de la taula és compartir les experiències de La Fundició i de l’estudi de pis de cens vitalici sobre habitatge cooperatiu dispers i aprofundir sobre les següents qüestions:

 • Mecanisme de detecció i adquisició dels habitatges: cens vitalici, tempteig i retracte,…
 • Infraestructura comunitària: Gestió col·lectiva i espais comunitaris del barri
 • Replicabilitat dels projectes

TAULA 2. Sòl comunitàri i béns comunals – Investigador Lorenzo Vidal, La Titaranya SCCL, Coop57 SCCL i Katakrak SCCL

L’objectiu de la taula és compartir les experiències de La Titaranya SCCL i del projecte Nagusia (Coop57 SCCL i Katakrak SCCL) sobre béns comunals i sòl comunitari i aprofundir sobre les següents qüestions:

 • La col·lectivització del sòl: aposta política, objectius i oportunitats de transformació
 • Composició i base social dels projectes
 • Governança: Presa de decisions i organització interna
 • Replicabilitat dels projectes

TAULA 3. Desmercantilització i cooperativització de blocs- Invetsigadora Melissa Fernández, La Closca SCCL i Sindicat de Llogateres

L’objectiu de la taula és compartir les experiències  de La Closca SCCL i Sindicat de Llogateres sobre desmercantilització i cooperativització de blocs i aprofundir sobre les següents qüestions:

 • Mecanismes de desmercantilització d’edificis
 • Creació i cohesió de grups sense trajectòria col·lectiva prèvia
 • Cooperativització del grup
 • Agilització de processos
 • Límits i dificultats actuals
 • Replicabilitat dels projectes

 

Data

juny 13 2024

Hora

9:30 - 14:00
Inscripció