Projecte reCircula. Impuls a la reutilització dels residus de construcció

Els residus de construcció representen cada any un mínim del 30% de tots els residus generats a la UE. Si fins ara l’esforç s’ha concentrat en disposar d’una xarxa d’abocadors i en augmentar el nivell de reciclatge (actualment al voltant del 65%), és el moment de començar a potenciar la reutilització d’aquests residus per disminuir encara més l’impacte ambiental de la seva gestió i així, poder assolir els reptes actuals que planteja l’economia circular i la descarbonització.

Data

abr. 18 2024
Caducat!

Hora

11:30 - 13:30