Mediació i organització sistèmica en les organitzacions

La perspectiva Sistèmica té el seu punt de partida en les persones i les relacions entre elles com a eina indispensable per garantir la bona marxa del projecte.

La intervenció sistèmica posa en relleu les disfuncions en les relacions entre l’equip, treballant sobre elles per poder millorar:

  • Aspectes tant comunicatius com meta comunicatius.

  • Clarificar i acceptar la diversitat en l’equip.

  • Elaborar processos de consens.

  • Entendre les estructures d’equip basades en entitat, rol, funcions i tasques.

  • Afrontar càrregues emocionals de la quotidianitat que dificulten un bon clima de feina.

  • Resoldre conflictes enquistats.

  • Fomentar la salut relacional en els equips.

Taller de 3 hores amb el que construïm coneixement conjunt i participat, posant idees en una matriu conceptual que ens ajudarà a ordenar i aclarir conceptes.

Data

jul. 13 2022
Caducat!

Hora

10:00 - 13:00