Incorporar la perspectiva feminista a les nostres organitzacions: com ho fem concretament?

Posar la vida al centre és costós i les organitzacions i cooperatives han d’invertir molts diners i temps perquè això sigui possible, fet que a vegades pot semblar un objectiu impossible o molt difícil d’assolir. Tanmateix, la identificació de pràctiques i experiències que ja s’apliquen per després identificar-les i sistematitzar-les perquè altres les puguin aplicar, permet partir d’un coneixement que ja està testejat i facilitar la incorporació d’eines que ja funcionen de forma pràctica.

Descripció

Activitat que té com a objectiu facilitar un espai d’aprenentatge i d’intercanvi per tal que les organitzacions identifiquin i comparteixin experiències sobre la incorporació de la perspectiva feminista a nivell intern. La sessió és de caràcter molt pràctic i orientat a la incidència cap a les organitzacions presents.

Contingut

El taller es construeix a partir de les estratègies, reptes i exemples concrets recollits en dos documents elaborats per Almena en el marc del projecte de “Relat feminista”: De l’experiència al relat comú. Guia per incorporar la perspectiva feminista a lescooperatives, construïda a partir d’experiències compartides” i “De l’experiència al relatcomú. Eina per elaborar reglaments de règim intern amb perspectiva feminista”.

Concretament, al taller es focalitza en els eixos d’anàlisi i acció identificats en la Guia, per tal d’impulsar una reflexió tan individual com a col·lectiva:

  • Cuidar i cuidar-nos a la feina. El repte de prendre cura de nosaltres
  • Desplaçar el treball remunerat (“productiu”) de la centralitat del nostre temps i energies: no volem viure per treballar
  • Esferes de vida que ens travessen: algunes aportacions des de les cooperatives feministes per ampliar (i qüestionar) el concepte de conciliació
  • Tenir condicions de treball dignes també és cura!
  • Visibilitzar i qüestionar les relacions de poder
  • Enxarxar-nos i fer incidència política i social
  • No perdre la il·lusió pel que fem.

Metodologia

La metodologia del taller serà participativa: després d’una breu explicació inicial ens dividirem en petits grups per tal de facilitar el diàleg i l’intercanvi. La posada en comú ens donarà l’oportunitat de treballar entre totes i tots les estratègies, dificultats i dubtes sorgits durant el treball grupal.

Equip docent

La facilitadora del taller serà Amanda Alexanian Meacci. Sòcia treballadora d’Almena Cooperativa Feminista, des de gairebé quinze anys consultora i formadora en transversalització de la perspectiva de gènere en polítiques, programes i projectes, i en el funcionament intern d’institucions i organitzacions.

Data

nov. 18 2021
Expired!

Hora

10:00 - 13:00
INSCRIPCIÓ