Gestió administrativa i societària de la nostra cooperativa

Quan les cooperatives es posen en funcionament han de vetllar per dur a terme la seva activitat econòmica, però també han de poder gestionar de manera àgil, eficient i transparent tot allò relacionat amb la cooperativa com a empresa.

Han de ser capaces de complir el conjunt de les obligacions que es desprenen dels seus Estatuts Socials i Reglament de Règim Intern, però també de la Llei de cooperatives i les que es deriven del compliment de les seves obligacions fiscals, laborals i registrals. Sovint, al llarg dels primers anys de vida dels projectes es prioritza el funcionament i l’activitat econòmica, i es descuiden alguns aspectes que després poden ser difícils d’introduir en el funcionament ordinari de les organitzacions.

En aquesta formació tractarem sobre els espais formals i informals de presa de decisions, sobre administració i gestió de les cooperatives, sobre l’aprovació dels pressupostos anuals i seguiment dels mateixos, el procediment de tancament anual i elaboració dels comptes anuals, els nomenaments i cessaments de càrrecs i les modificacions d’Estatuts Socials i Reglament de Règim Intern.

Data

jul. 03 2024
Caducat!

Hora

10:00 - 13:00