Economia solidària i feminista? Organitzar el treball i la cura des d’allò col·lectiu

Amb l’objectiu d’apropar les propostes de l’Economia Solidària al moviment feminista, el Cercle d’Economies Feministes organitzem aquest diàleg amb l’objectiu de construir una agenda conjunta.

En el darrers dos anys, el Cercle estem treballant a diversos nivells per introduir la perspectiva feminista a les organitzacions (en l’acompanyament a entitats que volen incorporar mesures organitzatives pro-equitat: protocols, RRI, mirada sistèmica, construcció organigrames…) i en la creació de projectes d’autoorganització laboral i de consum de serveis amb visió feminista. És des d’aquests projectes que volem fer incidència i construir una agenda específicament adreçada cap al moviment feminista. Per aquest motiu hem pensat en obrir un espai de diàleg que parteixis de les nostres pràctiques i necessitats col·lectives.

Amb situar el debat comptarem amb la Mariona Zamora, antropòloga i membre de la cooperativa L’Esberla, investigadora del rol de les dones i les pràctiques organitzatives feministes en el cooperativisme de treball. I amb la Christell Keller i Garganté, autora de la tesis doctoral “Cuidar en común. Los proyectos comunitarios en la democratización del cuidado”.

Juntes ens agradarà visibilizar i revalorizar la potència, però també els reptes dels projectes col·lectius per a la resolució de necessitats d’ingressos i cures, ja sigui en projectes autoorganitzats laborals o iniciatives comunitàries de cura.

Data

oct. 03 2023
Caducat!

Hora

17:00 - 18:30