Com gestionar subvencions i no morir en l’intent

La cerca, sol•licitud, gestió i justificació d’ajuts i subvencions pot ser necessària per tirar endavant els nostres projectes. Però sovint acaben sent també un mal de cap més i un estorb mentre desenvolupem les activitats que volem engegar, especialment quan volem que aquestes responguin a la missió, visió i valors de les nostres organitzacions d’ESS. Sovint acabem adaptant el disseny, l’enfocament i l’execució d’aquestes a les exigències i requeriments d’aquells ajuts que creiem que podem assolir. Desvirtuem així les nostres idees i trastoquem la nostra forma de treballar, més pendents de complir amb indicadors per no haver de tornar diners que d’assolir de forma satisfactòria els nostres objectius.

En aquesta formació abordarem el cicle de subvencions i aprendrem a cercar, sol·licitar i gestionar ajuts, per tal de posar-los al servei dels nostres projectes i no a la inversa. Fem que els recursos que mobilitzem per tirar endavant les nostres iniciatives no les limitin i serveixin per desenvolupar-les plenament com es mereixen!

Contingut de la formació:

– Quin ajut li convé al nostre projecte? Com decidim quan ens presentem a una subvenció i, més important encara, quan no? Tipologies d’ajuts i altres vies de finançament. Criteris a tenir en compte.

– El cicle d’ajuts i subvencions. Eines i estratègies per cercar convocatòries.

– Aspectes a tenir en compte en el disseny i redactat de les nostres iniciatives per captar finançament.

– Amb què cal anar amb compte en la tramitació de les sol·licituds d’ajuts i subvencions.

– Com aprofitar les possibilitats de reformulació i modificació dels projectes durant l’execució.

– Diversificació de vies de finançament. Complementarietat entre diversos ajuts i subvencions. Altres eines i estratègies de cofinançament.

– Gestió tècnica, econòmica i administrativa durant l’execució de projectes.

– Procés de justificació d’ajuts i subvencions. Memòria tècnica i econòmica. Tràmits.

Data

jul. 11 2024
Caducat!

Hora

11:00 - 14:00