Escola/institut llibertari amb mirada propositiva antiracista

Preferim definir-nos a partir dels valors de l'anarquisme, justícia social, igualtat, etc, que són valors propositius, en comptes de definir-nos pel que no som, perquè no acabaríem mai amb la llista.

Arcàdia

L’Escola Arcàdia és un projecte d’escola Institut autogestionari, cooperatiu i comunitari de Can Batlló per a nens i nenes d’entre 0 i 16 anys.

Quin diríeu que és el potencial transformador de la vostra iniciativa?

És un projecte d’escola/institut llibertari, el potencial transformador és educar als nens i nenes en valors i pràctiques que normalment no es donen. És un projecte militant en aquest sentit, podem corregir o aprendre des de petites bones pràctiques que no se solen donar després en els entorns militants, com la presa de decisions en les assemblees. Tot aquest tipus d’habilitats que normalment no són molt fluides en les assemblees d’adultes. En realitat, és com construir una mini societat, s’assembla més a un entorn comunitari amb les petites, que no tant a una escola. Sí que és una escola, en el sentit en què venen a aprendre, i la Comunitat entre adults i nens és una comunitat ultra plural.
A Arcàdia sempre teníem l’objectiu molt clar, que hi hagués una mica de representació social del que hi ha en el barri. I s’ha donat sola des de models familiars de procedències. Llavors aquí podem treballar un suport mutu entre les famílies.

Es reflecteix dins de la vostra entitat un posicionament i/o praxis antiracista? 

És que llibertari porta implícit antiracista, per descomptat. Si és racista no és llibertari, l’anarquisme parteix del principi que tots som iguals. Si es donen actituds racistes, ens muntem activitats i ho denunciem, de la mateixa manera que si hi ha actituds xenòfobes o de discriminació de gènere, perquè el nostre concepte d’igualtat i de Justícia social ens fa, des de la mirada llibertària veure’l així, però no posar: som trans, feministes antiracistes, saps? No des dels antis, sinó que tenim una mirada més propositiva, més activa. Però si cal denunciar alguna cosa, aquí estem.

Nosaltres normalment preferim definir-nos a partir dels valors de l’anarquisme, justícia social, igualtat, etc, que són valors propositius, en comptes de definir-nos pel que no som, perquè no acabaríem mai amb la llista. La nostra igualtat és més la riquesa de la diferència, el respecte a la persona.

De quina manera contribueix la iniciativa a la construcció de relacions responsables amb el medi ambient?
Des del respecte, com els valors de l’anarquisme, sigui el respecte entre les persones, els animals i les coses del planeta, un concepte ampli. I nosaltres alfabetitzem en el respecte com a responsabilitat de l’adult. Perquè també cal atendre segons les edats, fins que no tenen una mirada en la qual descobreixen el món global, van ampliant a poc a poc. L’adolescència és un moment de ruptura per això, perquè poden connectar amb els grans problemes, no poden entendre ara que és un flux migratori, ara l’has de traduir, perquè mira, ha vingut aquí… no poden entendre una gran problemàtica, però sí que poden treballar des del propositiu, des del respecte, les plantes, les persones, identificar on hi ha pràctiques d’abús, autoritarisme.

Com feu difusió i promoció de l’ESS en els vostres entorns i al territori?

Estem en l’Impuls cooperatiu, de fet el vam fundar, La Ciutat i les altres cooperatives. Estem en Chefs de Barcelona i Coop57. Connectem el consum i la intercooperació com a parts del nostre dia a dia. És a dir, estem dins del teixit social i militant del barri, en les pràctiques del nostre entorn. Ara tambe estem en la Comunalitat de Sants com a entitat promotora, específicament en el Comitè activador de cures i d’educació.

 

¿Cuál dirían que es el potencial transformador de vuestra iniciativa? // Definición del aporte de la entidad a la Economía Social

Es un proyecto de escuela/instituto libertario, el potencial transformador es educar a los peques en valores y prácticas  que normalmente no se dan. Es un proyecto militante en ese sentido, podemos corregir o aprender desde pequeñas buenas prácticas que no se suelen dar luego en los entornos militantes, desde tomas de decisiones en las Asambleas. Todo este tipo de habilidades que normalmente no son muy fluidas en las asambleas de adultas. En realidad, es cómo construir una mini sociedad se parece más a un entorno comunitario con las pequeñas, que no tanto a una escuela. Sí que es una escuela, en el sentido en que vienen a aprender, y la Comunidad entre adultos y peques es una comunidad ultra plural.

En Arcadia siempre teníamos el objetivo muy claro, que hubiera un poco de representación social. De lo que hay en el barrio. Y se ha dado sola desde modelos familiares de procedencias. Entonces ahí podemos trabajar un apoyo mutuo entre la familia.

¿Se refleja dentro de vuestra entidad un posicionamiento y/o práxis antirracista?

Es que libertario lleva implícito antirracista, por supuesto. Si es racista no es libertario, el anarquismo parte del principio de que todos somos iguales.

Si se dan actitudes racistas, nos montamos actividades y lo denunciamos, del mismo modo que si hay actitudes xenófobas o de discriminación de género, porque nuestro concepto de igualdad y de Justicia social nos hace, desde la mirada libertaria verlo así, pero no poner: somos trans, feministas antirracistas, sabes? No desde los antis, sino que tenemos una mirada más propositiva, más activa. Pero si hay que denunciar algo, ahí estamos.

Nosotras normalmente preferimos definir a partir de los valores del anarquismo, justicia social, igualdad, etc, que son valores propositivos que definen, por que definirte con lo que no eres, pues no acabarías nunca con la lista. Nuestra igualdad es más que la riqueza de la diferencia, el respeto a la persona. Y a partir de ahí, a lo que no se da eso.

¿De qué manera contribuye la iniciativa a la construcción de relaciones responsables con el medio ambiente? // naturaleza

Desde el respeto, como los valores del anarquismo, sea el respeto entre las personas, los animales y las cosas del planeta, un concepto amplio.

Y nosotras alfabetizamos en el respeto esto de la responsabilidad como un adulto. Porque también hay que atender en las edades, porque hasta que no tienen una mirada en el que descubren el mundo global, van ampliando poco a poco. La adolescencia es un momento de ruptura por eso, porque pueden conectar con los grandes problemas, no pueden entender ahora que es un flujo migratorio, ahora lo tienes que traducir, pues mira, ha venido aquí… no pueden entender una gran problemática, pero sí que pueden trabajar desde lo propositivo, desde el respeto, las plantas, las personas, identificar donde hay prácticas de abuso, autoritarismo.

Difusión promoción de la ESS en vuestros entornos // relaciones comunitarias // territorialización

Estamos en el impulso cooperativo, lo fundamos, ciudad y las otras cooperativas. Estamos en las Chefs de Barcelona y Coop57. Y desde detrás, estructura así que. Conectamos el consumo. Intercooperación también forma parte de nuestro día a día. O sea, dentro del tejido social y militantes del barrio estamos. En las prácticas de nuestro entorno. Ahora estamos en la comunitat. Como una entidad promotora, específicamente en el Comité activador de cuidados y educación.