Aquesta petita caixa d’eines és filla d’aquest context i inquietud i vol contribuir a generar materials que ajudin a enriquir aquesta encara incipient tradició de la cultura organitzativa corresponsable. Com a sòcies i treballadores de La Ciutat Invisible, i activistes feministes en diferents espais col·lectius, aquest document recull alguns dels instruments que nosaltres mateixes hem emprat i ens han ajudat en la difícil tasca d’engegar, sostenir i fer créixer la cooperativa de la qual formem part, i alguns materials que hem creat, compartit i descobert a partir de les sessions formatives en matèria de sostenibilitats d’equips que impartim a Coòpolis-Ateneu Cooperatiu de Barcelona i en diferents entorns docents i col·lectius on hem col·laborat.Per nosaltres, ser una entitat feminista no només fa referència a les nostres accions, discursos i posicionaments públics, sinó també a qüestionar i transformar els procediments i relacions organitzatives dels nostres col·lectius. Implica, d’una banda, reconèixer la vulnerabilitat de la vida i la relació d’interdependència que existeix entre les persones com a característica intrínseca a la natura humana, però alhora desenvolupar mecanismes que permetin intervenir sobre l’organització quotidiana a les entitats, incorporant la perspectiva de la sostenibilitat. Perquè posar la vida al centre és precisament això.