Informació i transparència
La participació i la democràcia pugen a l’escenari

Recollida a la «Guia d’autodiagnosi per a organitzacions» aquesta dinàmica ens ajuda a reflexionar sobre la diversitat de canals de comunicació i fòrums de participació que trobem en les diferents entitats socials. Però sovint, es tendeix a valorar com a vàlides o desitjables aquelles maneres de participar que són més eficaces i ordenades -les decisions unilaterals, assemblees en què ja està tot treballat i elaborat, grups de treball que tiren pel dret- i amb un patró molt homogeni i androcèntric de participació -defensar l’opinió de manera ràpida, amb fermesa i coherència, parlant alt i clar, «batallant» per defensar la nostra opinió…. Aquesta pràctica deixa de banda les diferents necessitats participatives de les persones que formen part de l’entitat, que es veuen obligades a adaptar-s’hi i, en cas que això no sigui possible, la seva veu es veu relegada a un segon terme.

Descarrega