Els Ateneus Cooperatius i el centre Reempresa s’alien per fer créixer el model cooperatiu

10 de març de 2021

Els 14 Ateneus Cooperatius de Catalunya i el centre Reempresa signen un conveni per fomentar la reemprenedoria de negocis a punt de tancar a través de la fórmula cooperativa i conservar així els llocs de treball arreu del territori.

L’acord té l’objectiu d’assegurar l’èxit dels casos de relleu empresarial col·lectiu, facilitant la cooperació entre equips tècnics i aportant els coneixements i recursos dels que es disposen, tot contribuint a la creació de relacions socioeconòmiques transformadores, col·lectives, democràtiques, justes i solidàries i generant llocs de treball de qualitat.

Per tant, a partir d’ara els dos dispositius públics col·laboraran estretament cooperant i compartint coneixements i recursos per promoure la continuïtat d’empreses properes al tancament, conservant-ne els llocs de treball, i si és possible contribuint a crear-ne de nous. I tot plegat, promovent el relleu cooperatiu, a través del qual es contribueix a la creació de relacions socioeconòmiques transformadores, col·lectives, democràtiques, justes i solidàries.

Casant necessitats i oportunitats

En aquest sentit, la principal dificultat amb què es troba la Xarxa d’Ateneus és identificar casos d’empreses susceptibles d’iniciar un procés de relleu cooperatiu (per tancament de l’empresa per jubilació, per exemple). Amb l’acord de col·laboració amb el centre Reempresa de Catalunya (un agent present a tot el país que rep informació sobre empreses que volen traspassar-se i les connecta amb potencials emprenedores que en vulguin el relleu) s’aconsegueixen generar noves oportunitats per ambdues parts.

Al llarg dels darreres quatre anys, els Ateneus Cooperatius han acompanyat la continuïtat i represa de negocis a punt del seu tancament a través del cooperativisme. I ho han fet arreu del territori i en àmbits ben diversos.