Psicoopera

A Psicoopera oferim atenció psicològica a preus no privatius des d’un enfocament multidisciplinar i centrant-nos en l’atenció precoç i la prevenció, tenint en compte les necessitats de la persona i la seva situació socioeconòmica. Les activitats que duem a terme inclouen atenció individualitzada, grupal i altres activitats relacionades amb el camp de la psicologia com la formació, la sensibilització i l’eradicació de l’estigma social envers la salut mental.

Oferta de serveis / productes

– Sessions de psicoteràpia i suport emocional individuals.
– Sessions de psicoteràpia i suport emocional grupals.
– Formacions i xerrades vinculades a temàtiques de salut mental.
– Orientació i assessorament a entitats en matèria de cures, gestió d’equips salut organitzacional,…

Contacte

C/Tenor Masini 96-98, Sants (Barcelona), de dilluns a divendres de 10h a 18h.

722 861 316

info@psicoopera.org

www: www.psicoopera.org

tw: @psicoopera

ig: @psicoopera

Fb: /psicoopera

PAM A PAM