Lithica

Lithica és una empresa que proporcionarà un servei integral dins del camp de la geofísica i de la geologia que inclouria la coordinació i lideratge de projectes, tant amb empreses privades com amb l’Administració pública, consultories, formació amb un interés especial per l’I+D+i. La formació molt especialitzada dels components de l’empresa, amb una experiència comú de més de 10 anys dins el món de la recerca i de l’empresa, i la seva complementarietat professional els permet tenir a un gran ventall d’oportunitats dins el camp de la gestió del subsòl.

WEB: http://lithica.net

CONTACTE: lithica@lithica.net