L’Escletxa

Cooperativa formada per educadores socials, que treballa prioritàriament amb adolescents i joves que han migrat sols i que té entre els seus objectius impulsar la creació de projectes i programes socials i educatius, relacionats amb infància, adolescència i joventut, acolliment, igualtat de gènere, migracions, cooperativisme, solidaritat i suport mutu, entre altres.

Oferta de serveis / productes

• Consultoria i assessorament.
• Gestió de projectes i programes.
• Formació i docència.
• Investigació.
• Acompanyament a persones de col·lectius en risc d’exclusió.
• Gestió de centres residencials i habitatges de suport per col·lectius en risc d’exclusió.

Contacte

678912137

richiroom@gmail.com

Facebook: /LEscletxa-coop-2