Ajudem l’agroecologia des dels barris

Pràctiques transformadores en temps de COVID19

QUINA NECESSITAT S’HA DETECTAT?

La pandèmia de la Covid19 ha tingut una afectació directa a la pagesia i a la xarxa de petits productors del camp d’arreu del país que havia vist minvar les comandes i, conseqüentment, els seus ingressos degut al tancament de menjadors escolars, restauració i altres col·lectivitats.

Paral·lelament els nuclis urbans amb una densitat de població alta, si es planteja un model de consum amb valors de l’economia social i solidària, pot seguir garantint una demanda possible i necessària a aquests productors, tot assegurant un model de consum sostenible i curós amb la terra i les qui la treballen.

Aquest context serveix de motor de la campanya “Ajudem el camp des dels barris”(#AjudemElCampDesDelBarri), un impuls a la creació de grups de consum, de manera que organitzant la compra col·lectivament amb lògiques fora del mercat capitalista pot convertir-se en una palanca més de supervivència per a la pagesia.

 

EN QUÈ CONSISTEIX LA INICIATIVA?

Ajudem el camp des del barri consisteix en la promoció de grups de consum al Districte de Sant Martí, una forma d’abastir el barri de consum agroecològic i de proximitat tot donant suport a la pagesia local.

Per a fer-ho, es va impulsar una campanya per xarxes sota el lema #AjudemElCampDesDelBarri; l’objectiu consistia en recollir un llistat de persones interessades a organitzar-se col·lectivament per consumir productes agroecològics de proveïdors que es trobaven en dificultats econòmiques en el context de crisi.

Des de la Taula Eix Pere IV van contactar amb els grups de consum existents per veure les vacants possibles que es podrien cobrir. D’aquesta manera, els grups de consum que ja funcionaven van absorbir a noves consumidores. L’èxit de la campanya va portar a la creació de nous grups, que es van articular a partir d’agrupar veïns i veïnes de barris concrets que havien mostrat interès, tot fent difusió dels nous grups de consum per seguir impulsant-ne el seu creixement.

Des de la taula Eix Pere IV es van acompanyar els nous grups apropant la campanya d’Abastiment agroecològic, a partir de la qual van triar la zona del Vallès Oriental, que tenia proveïdors de diferents aliments, per fer-los-hi la compra directa i poder coordinar-se entre proveïdors, mancomunant-ne així la distribució per reduir el cost logístic de la distribució,  mentre es potenciava la reducció de l’impacte contaminant del transport

Tots els grups de consum de moment han començat a proveir-se de verdures, però la decisió estratègica de localitzar una zona de productors concreta té la potencialitat d’ampliar el tipus de producte d’aquests grups de consum -alguns d’ells ja s’estan plantejant ampliar-ne la diversitat d’aliment a proveir-se-.

Un cop creats els grups de consum, des de la Taula Eix Pere IV s’ha acompanyat en l’encontre d’espais físics que en facilitin el repartiment i l’espai de trobada per la relació i el coneixement entre les persones que conformen els grups, així com l’assessorament en aspectes tècnics derivats de dubtes dels grups.

Actualment s’han creat 7 nous grups de consum i se n’han ampliat dos que ja funcionaven:

  • Zona de Ca l’Isidret: s’ha articulat un nou grup de consum i s’ha consolidat un ja existent
  • “Ceba de Mar”, zona de Diagonal Mar – Front Marítim: estan fent la distribució a la seu de l’associació cultural Escola de Vida, però estan treballant per a tenir com a espai físic el Casal del Barri
  • Poblenou centre: l’espai d’encontre és el local privat d’una veïna que forma part del grup de consum
  • “La plata”, grup de consum del barri de la Plata: va ser el primer grup que es va crear. L’espai físic per fer el repartiment és una galeria d’art, perquè un usuari del grup és artista i ha posat a disposició l’espai.
  • Bogatell – grup Bicihub: actualment estan fent el repartiment en un local d’una veïna, però quan obri Bicihub probalement serà l’espai d’acollida del repartiment del grup
  • Superilla: inicialment es trobaven a la seu de l’associació cultural El Niu, però estan mirant de trobar-se al Passatge Trullàs, on hi ha un contenidor d’obres on s’hi duen a terme activitats culturals i que podria servir també de seu del repartiment.
  • Escosesa: el grup format per veïns de la zona i usuàries del centre de creació de l’Escosesa està consolidant el grup que té previst com a seu el propi centre artístic.

També han acompanyat al grup del supermercat cooperatiu, articulat prèviament, per deixar-los un espai a Can Ricart. Aquest grup, format per veïns i veïnes que no tots estan ubicats al Districte, han comptat amb Mensakas per a garantir la distribució de cistelles.

I s’ha detectat una possibilitat al barri del Clot i el Camp de l’Arpa, però al desconèixer l’organització sociocomunitària del barri des de la Taula Eix Pere IV, s’han posat en contacte amb l’Ateneu Zitsània i l’Ateneu del Clot, que ja tenien grups de consum, per veure les possibilitats d’encabir més persones.

Un cop impulsats els grups, actualment ja s’estan autoconovocant i la Taula eix Pere IV pren un rol més d’assessorament i acompanyament.

 

QUI L’IMPULSA?

La Taula Eix Pere IV, una iniciativa liderada per un grup de veïns que té com a objectiu impulsar noves activitats culturals i econòmiques a l’eix Pere IV i al seu entorn -amb l’objectiu de crear una major cohesió social al territori evitant la fragmentació urbana-.

COM RESOL LA INICIATIVA A LA NECESSITAT DETECTADA?

El qüestionari va ser respost per 300 persones, de les quals 30 s’han ubicat als grups existents del Poblenou. Unes 150 persones s’han articulat amb nous grups i una trentena més es reubicaran als grups del Clot i Camp de l’Arpa; són unes 200 persones aproximadament que estan canviant el model de consum, cap a un consum solidari, col·lectiu i sostenible tot donant suport a projectes agroecològics en situació d’emergència.

Alguns dels proveïdors no tenien contactes amb grups de consum i els ha estat molt positiu consolidar una nova línia d’activitat que es pot mantenir en el temps.