Pràctiques transformadores en temps de covid19

En temps de crisi sanitària on la fragilitat i la vulnerabilitat de la vida s’han fet més evidents que mai, les iniciatives solidàries i les pràctiques de suport mutu sorgeixen com a pilars per a reconstruir un sistema socioeconòmic on viure prevalgui com a dret bàsic. Aquest espai pretén ser un recull d’iniciatives solidàries, tant per fer visibile que l’economia social i solidària camina cap a la construcció d’una societat basada en la cooperació social en temps de coronavirus com per animar a d’altres iniciatives a replicar i imaginar un món empàtic i solidari, que és possible i ja existeix.