OFERTES DE FEINA

Gestió laboral, jurídica i suport administratiu a Drac Màgic

Drac Màgic és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i d’iniciativa social, dedicada a l’estudi i la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals. La nostra missió és generar pensament i acció al voltant de la imatge per tal de contribuir en la construcció d’una societat responsable, activa i creativa envers les imatges. 

Requisits:

 • Titulació preferentment en l’àmbit de la gestió laboral, economista o empresarials que acrediti experiència rellevant i coneixement en les habilitats i competències per al lloc de feina. 
 • Experiència en l’àmbit laboral i fiscal, mínim 2 anys
 • Experiència en sol·licitud i licitacions
 • Competències i habilitats comunicatives
 • Amb iniciativa, resolutiva i proactiva, per gestionar la diversitat de tasques amb eficiència i agilitat.
 • Capacitat organitzativa i planificació del treball
 • Capacitat de treball en equip

Valorable: 

 • Coneixements en gestió laboral (Normativa Prevenció de Riscos Laborals, Conveni, categories laborals, etc) 
 • Coneixement entitats del sector cultural i/o social
 • Coneixements entorn cooperatiu
 • Ús avançat del paquet office, especialment taules de càlcul
 • Bon nivell de català i anglès i de redacció

Funcions: 

En col·laboració i coordinant-se amb gerència i amb la persona responsable de l’àmbit econòmic i financer de la cooperativa:

 • Gestió laboral: Gestió contractes i altes i baixes en coordinació amb gestoria, gestió de nòmines, control i registre del còmput horari, gestió de selecció de personal, gestions del Pla de Riscos Laborals, pla anual de formació
 • Subvencions i licitacions: sol·Licitud i justificació de subvencions europees, actualització del Registre Electrònic de Licitadors (RELI, ROLECE).
 • Jurídic: tràmits jurídics de la cooperativa, actualització i manteniment d’arxius d’Actes jurídiques, manteniment d’arxius físics i digitals.
 • Comptable i fiscal: facturació, gestió comptable i pressupostari, gestió visa i efectiu, manteniment de l’arxiu físic i digital.

Condicions:

 • Jornada de 31,5h setmanals. Horari de 9,30h a 14h i de 15h a 18h (tres tardes) 
 • Categoria d’oficial administratiu, sou brut anual de 19.130€
 • Lloc de treball: Barcelona (C/ Sant Pere Mitjà, 66)
 • Data prevista d’incorporació: 16 d’octubre de 2023 

Les persones candidates interessades podeu fer arribar el vostre CV i una carta de presentació a: alex@dracmagic.cat abans del 20 de setembre de 2023.

Vols anunciar-te?

 

Per a publicar un anunci al taulell de Coòpolis heu d’enviar-lo per correu electrònic a: comunicacio@bcn.coop.
* Condicions de publicació.