Què busquem?

Som en Sergio, en Pere i la Marta i cerquem una desenvolupadora front-end que vulgui formar part de la nostra cooperativa de treball. Fins ara ens hem dedicat més a la part de back-end i volem ampliar la nostra oferta per poder oferir solucions més completes.

A l’equip actual som dos homes i una dona. Volem que l’equip arribi a tenir una representació majoritària de persones amb altres identitats de gènere, sobretot ara que es comença a formar l’equip. Més avall expliquem això en més detall.

Quins seran els teus rols?
  • Sòcia treballadora: assumir tot el que implica gestionar i impulsar un projecte propi (gestions, reunions, prendre decisions…).
  • Mentora: dedicar una part important del temps a formar i guiar la persona júnior front-end que recentment s’ha incorporat a l’equip.
  • Estructurar l’àrea de front-end: decidir amb quines tecnologies treballar, dissenyar els processos (testing, deploys, etc).
  • Comunicació amb el client final: fer pressupostos, calendaritzacions, entregues, suport, assessorament (un dels nostres principis és l’ ”acompanyament tecnològic”).
Contacta

Més informació: https://codicoop.github.io/busquem-socia/