OFERTES DE FEINA

Àrea Econòmica a Coop57

Coop57 obre un procés de selecció per cobrir l’àrea econòmica. L’objectiu general del lloc de treball és gestionar i analitzar sol·licituds i necessitats de finançament de les entitats sòcies en coordinació amb l’àrea econòmica, comissió tècnica i comitè de riscos. Elaborar informes i dictàmens econòmics, tramitar contractes en funció de les garanties treballades i fer el seguiment dels finançaments concedits.

Responsabilitats:

 • Atendre a les entitats sol·licitants de finançament.
 • Orientar-les sobre les opcions de finançament.
 • Realitzar l’estudi i diagnòstic econòmic previ de l’entitat, i valorar les garanties a aportar.
 • Coordinar i preparar la reunió mensual de la Comissió Tècnica, encarregada de la valoració de les sol·licituds de finançament.
 • Tramitar contractes de préstecs i gestionar les garanties.
 • Elaborar informes i dictàmens econòmics.
 • Seguiment dels finançaments concedits.
 • Participar en les reunions d’àrea i d’equip de serveis comuns.
 • Aportar el suport de l’àrea a les altres seccions territorials de Coop57.

Competències:

 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Persona resolutiva i amb capacitat analítica.
 • Tenir coneixements financers, econòmics i comptables.
 • Habilitats relacionals i d’interacció amb entitats i organitzacions.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Actitud proactiva de les cures.

Requisits:

 • Titulació de grau superior en Administració d’Empreses, Ciències econòmiques, etc, o formació similar.
 • Experiència en l’anàlisi financer, gestió econòmica i financera d’entitats.
 • Formació en comptabilitat i productes financers.
 • Compromís amb la missió, visió i valors de Coop57.
 • Nivell avançat de català oral i escrit.
 • Vinculació amb projectes de l’economia social i solidària i/o els moviments de base.

Es valorarà:

 • Coneixement sobre gestió d’entitats de l’economia social i solidària.
 • Coneixements de les finances ètiques i solidàries.

Condicions laborals:

 • Jornada completa a 40 h.
 • Contracte de 6 mesos amb possibilitat de continuïtat i incorporació com a futura sòcia de treball.
 • Horari flexible en funció de l’organització col·lectiva.
 • Retribució 27.285 € bruts més paga variable en funció del resultat de l’exercici econòmic.
 • Incorporació immediata.

Les persones interessades tenen fins el 25 de setembre per enviar el CV i una carta de motivació a rrhh@coop57.coop amb l’assumpte: “Ref. Préstecs”.

Vols anunciar-te?

 

Per a publicar un anunci al taulell de Coòpolis heu d’enviar-lo per correu electrònic a: comunicacio@bcn.coop.
* Condicions de publicació.