LA DINAMO – Fundació per a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
selecciona a

CAP D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Es responsabilitzarà de la coordinació de l’àrea administrativa, de comptabilitat i financera de la fundació, reportant directament al Comitè Executiu

RESPONSABILITATS

 •  Coordinació i responsabilitat sobre l’operativa de l’equip administratiu. Gestió del material i instal·lacions.
 • Ordenació i seguiment dels recursos humans (relacions laborals, normativa, seguretat,…).
 • Coordinació amb les persones responsables de l’àrea tècnica de la Fundació, orientada al suport administratiu als projectes.
 • Relació operativa i gerencial amb serveis jurídics, clients, donants, proveïdors, institucions de crèdit, asseguradores i amb les administracions públiques, en especial pel que fa a la contractació amb el sector públic amb l’objectiu immediat d’assolir la inscripció de la entitat en el Registre d’empreses licitadores (RELI) i el manteniment actualitzat del Document europeu únic de contractació (DEUC).
 • Execució i compliment del pressupost, planificació de les disposicions financeres, control de tresoreria, ordenació dels cobraments, pagaments, operativa bancària i inversions.
 • Gestió financera i justificació econòmica de les subvencions. Coordinació amb les responsables de la seva execució i j justificació tècniques.
 • Liquidació dels impostos i compliment de les obligacions fiscals.
 • Control del compliment de la normativa de Protecció de dades.
 • Previsió d’actuacions de suport i coordinació en els processos que es vagin desenvolupant en el futur en àrees de compliment normatiu, de certificació de qualitat i de captació de fons.

ES REQUEREIX

 • Preferentment, formació universitària en l’àrea de Ciències Econòmiques, Empresarials, Finances i Comptabilitat, Administració i Gestió, o similar.
 • Experiència consolidada en funcions de coordinació o com a responsable d’àrea d’administració, financera o comptabilitat.
 • Valorable coneixements en l’àmbit de l’Economia Social i en Dret de l’Habitatge.
 • Català i castellà, nivell alt. Anglès, nivell mitjà.

S’OFEREIX

 • Contracte laboral indefinit.
 • Conveni d’Intervenció Social. Categoria: Tècnica amb titulació universitària. Grup professional 1, amb complements de responsabilitat i de coordinació de grups de treball intermedis.
 • Jornada completa. Flexibilitat horària.
 • Lloc de feina a Barcelona. Possibilitat de combinar amb teletreball.

Les persones interessades poden enviar el Currículum, amb la referència LaDinamo, a:
SÈPAL, SL – Consultoria de Recursos Humans- www.sepal.cat
serena@sepal.cat, atenció Serena Asensio
Tel. 93 589 57 55

 

Descarrega l’oferta en PDF