Mecanismes per impulsar projectes d’habitatge cooperatiu des dels Ajuntaments

Què es pot fer des dels ajuntaments per facilitar l’accés al sòl públic o privat dels projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús?

Sessió on s’explicaran els criteris per desenvolupar concursos de sòl públic i mesures de suport en sòl privat destinades a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

L’objectiu de la sessió és poder incidir en la política pública municipal per impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús arreu del territori català.

A Catalunya hi ha algunes experiències de concursos de sòl públic que poden ajudar a extreure’n aprenentatges i errors amb la finalitat de millorar les polítiques públiques que desenvolupin els ajuntaments.

Data

oct. 05 2022

Hora

10:00 - 12:30
INSCRIPCIÓ